Zapraszamy wkrótce!!!

Blog o zarządzaniu energią wg ISO 50001

– mniej popularnej normy w ramach systemów zarządzania
opartym na standardach i wytycznych wydanych przez komitety techniczne ISO
w ramach swoich publikacji będących w fazie CD, DIS, FDIS czy jako wydanie finalne,
a także na innych narzędziach, wytycznych, podejściu, metodykach i filozofiach. Jednakże w dobie wysokiej kosztochłonności mediów dobra alternatywa na monitorowanie tych zasobów oraz obniżenia kosztów wynikających z audytów energetycznych.

Zespół audytorów Centre of Excellence.
Do czasu uruchomienia strony zapraszamy na na naszą stronę firmową – pod wskazaną obecnie
grupę produktową związaną z certyfikacją ISO 50001.